Home info

MARKTROCK

The Original

 1982-2006

 Leuven


  Marktrock Leuven  “ The Original “ 1982-2006   Copyright © 2015 vzw Marktrock. Alle rechten voorbehouden.  2014

Back to top

1984

Jaargang  2

Marktrock ‘82 was een succes en op 2 november 1983 werd de vzw Marktrock opgericht (zie 1983).

De eerste belangrijke vergadering van de vzw in aanloop naar een nieuwe editie ‘84 werd gehouden op 19 februari 1984. Op de dagorde twee punten:

 Een voorstelling van Zomeranimatie van de Stad Leuven door Omer Hoylaerts van de dienst Toerisme en toen nog geen lid van de vzw maar wel mede-iniatiefnemer MR’82 (zie 1982). Hij laat weten dat het “Marktrock concert principieel goedgekeurd is door het stadsbestuur en dat het wordt opgenomen in de stadsanimatie. De subsidies van de Stad Leuven zijn nog niet goedgekeurd en dit wordt pas verwacht rond juli. Het stadsbestuur vraagt daarom of de vzw Marktrock eventueel de Zomeranimatie zou willen sponsoren.”

Een voorstelling van het reclamebureau LVH uit Brussel met haar PR afdeling FORMAN door Wim Schamp (1954-2014), vriend aan huis in de leuvense rock-en caféwereld. Hij is gevraagd om in samenwerking met vzw Marktrock een strategie uit te werken op vlak van Public Relations, Publiciteits- en Sponsorwerving. Op dat ogenblik wordt Marktrock ‘84 beschouwd als een tweedaagse happening op dinsdag 14 en woensdag 15 (O.L.V.Hemelvaart).Het is ondertussen eind april en na veel gesprekken en werkvergaderingen over de in aantocht zijnde editie ‘84 besluiten Guido Hoeven (stichtend voorzitter vzw Marktrock) en Miel Vandezande (mede-initiatiefnemer MR’82 en beheerder vzw Marktrock) tijdens een tête à tête op 30 april 1984 om een aantal knopen door te hakken en het festival in een definitieve vorm te gieten. Het onderonsje loopt uit op een echte brainstorming waaruit een aantal voorstellen voortvloeien die hun stempel zullen drukken op de bestaansgeschiedenis van Marktrock. Guido Hoeven dringt aan om van Marktrock een driedaags en nationaal gericht festival te maken waarbij het doel van de vereniging “ het verhogen van de toeristische activiteit (attractiviteit) van de stad Leuven”  gerealiseerd wordt. (zie 1983)

Miel is akkoord maar dringt aan om met het uitwerken van een aantal lokaal gerichte activiteiten dit project aanvaardbaar te maken binnen de Leuvense Zomeranimatie van de Stad Leuven. Beiden komen tot het besluit om een vijfdaags evenement te maken waarvan de eerste twee op zaterdag 11 en zondag 12 augustus een bijdrage leveren aan de zomeranimatie.

Zo wordt o.a. de Barmannenrace ingericht, krijgt Leuven vanaf dan een toeristisch parcours in een paardenkoets en zal een plechtige opening van de in 1983 hernieuwde Oude Markt georganiseerd worden op 13 augustus vlak voor de start van het muziekfestival met Wim De Craene. Het voorstel van Guido om een laatste steenlegging te doen in plaats van het traditionele lint knippen heeft grote gevolgen (zie Een beeld van een kotmadam).


  

Pas vanaf de uitnodiging voor de nationale persconferentie op 26 juni, georganiseerd in de Stella Artois ontvangsttent op de Oude Markt wordt openlijk melding gemaakt van een Marktrock op 13,14 en 15 augustus. Daarvoor werd zedig gezwegen over de driedaagse (nationale) versie.

Zo staat te lezen in de toelatingsaanvraag van 26 mei aan het College van Burgemeester en Schepenen te Leuven “ Hierbij vragen wij toelating tot het organiseren van Marktrock’84 op dinsdag 14 en woensdag 15 augustus, dit jaar voorafgegaan door Zomeranimatie op zaterdag 11, zondag 12 en maandag 13 augustus.”

Op 4 juni neemt het College kennis van de aanvraag, alsook van het advies van de dienst Toerisme en beslist principieel de organisatie van Marktrock’84 te kaderen in het programma van de Zomeranimatie van de Stad, deel uit te maken van het inrichtend comité en een groep samen te stellen met afgevaardigden van de diensten: Toerisme, Politie, Technische Diensten, Middenstandszaken en het Secretariaat.

Missie geslaagd en beide partijen tevreden, zeker als we het advies lezen van de heer O.Hoylaerts Dienst Toerisme en Feestelijkheden in de nota van 4 juni aan het College:

- De Stad Leuven op 17 juli  kan starten met de zomeranimatie ‘84 waarbij de vzw Marktrock voor de helft of 150.000   BEF (3720 euro) tussenkomt en de andere helft ten laste genomen wordt door de Stad.

- Marktrock vzw anderzijds zijn Marktrock’84 festival op 14 en 15/8 volledig financiert en de Stad als ‘medeinrichter’ de   nodige logistieke steun verleent.De andere missie, zijnde de financiële invulling van het festival is een verhaal apart met als titel “ we beginnen eraan en zien wel hoe het afloopt”. Groot probleem was dat er geen referentiepunt was ondanks Marktrock’82 waar geïnteresseerde sponsors en adverteerders konden op terugvallen om partner te worden van een nieuw ambitieus nationaal 3-daags muziekfestival. Vergelijk het met een pas afgestudeerde die niet aan werk geraakt wegens geen ervaring.

Daarbij kwam nog dat pas begin mei duidelijk werd hoe de definitieve Marktrockformule er uit ging zien en dat dan al belangrijke reclame- en sponsorbudgetten voor het lopende jaar vastlagen. Je moest die mensen er dus van overtuigen dat Marktrock’84 zodanig uniek was dat het de moeite om er 100.000 of 200.000 frank extra voor uit te trekken. Maar wat was Marktrock ? Marktrock bestond alleen op papier. Wim Schamp van P.R. Bureau Forman (zie De eerste vergadering) hierover: “ Dat is tot nog toe een van mijn meest frustrerende ervaringen geweest. Ik probeerde een net op te bouwen van kandidaat-sponsors maar daar kreeg ik telkens dezelfde vragen: Weet ge al wie er komt spelen? Wie is er nog sponsor? Hebt ge al geld? Bij mijn opdrachtgevers de vzw Marktrock was het natuurlijk hetzelfde: Hoe zit het, hoeveel geld hebben we al binnen? “

De kentering kwam er toen het nog jonge Studio Brussel eind juni zijn medewerking toezegde aan het festival met o.a. rechtstreekse uitzendingen tijdens de driedaagse. Marktrock had eindelijk een naam om op terug te vallen. Op 26 juni wordt er dan werkelijk gepokerd. In de ontvangsttent van de dan al logistieke sponsor Stella Artois wordt op de Oude Markt tijdens de nationale persconferentie een programma met nationaal en internationaal gereputeerde artiesten voorgesteld zoals een o.a. nog niet bevestigde hoofdact Ian Dury, en dat voor een festival dat niet twee maar drie dagen zou duren. Geld was er op dat ogenblik nog steeds niet en er werd links en rechts nogal wat geknipoogd toen Burgemeester Vansina alle sponsors luidop dankte voor hun royale bijdragen.

Guido Hoeven: “ Maar onze strategie werkte. Op minder dan 2 weken gingen we naar het half miljoen BEF (12.500 euro) en nadien ging het eigenlijk vanzelf. Bepaalde bedrijven kwamen zelf vragen of ze mochten sponsoren.” Zo ook De Streekkrant Knack die zich aanbood als mediasponsor in plaats van Het Laatste Nieuws dat na lange onderhandelingen toch niet toehapte. “ Ik heb me dan maar omgetoverd in een reclameregie om in volle vakantieperiode juli advertenties te werven voor de eerste Festivalkrant die we in eigen beheer namen want ook dat geld hadden we nodig.”

De eerste

vergaderingS’ engager et puis voir (Napoleon)…

met hier en daar wat blufpoker


64 groepenTête à tête

De toelatings-aanvraag

        Een beeld van

     een Kotmadam  


Wat begon met een voorstel van Guido Hoeven voor een “ laatste steenlegging” ter gelegenheid van de heraangelegde Oude Markt uit 1983 eindigde in een standbeeld van de Leuvense Kotmadam. (Zie ook tête à tête). Een bas-reliëf met gebeitelde tekst tussen de kasseien zou niet veel kosten en moest een blijk zijn van de goede samenwerking tussen Stad en vzw Marktrock op de Oude Markt waarvan de inhuldiging in 1983 nooit had plaatsgehad. Miel Vandezande werkzaam bij het Handelaarsverbond en het V.V.V. polste zijn directeur René Depret, ereburger van de Stad Leuven. Als geestelijke vader van beelden als Fiere Margriet en Dorre De Bakker duurde het niet lang of hij speelde met de idee voor een beeld van de Kotmadam dat een plaats zou krijgen op de Oude Markt. Over de kostprijs moest de vzw Marktrock zich weinig zorgen maken, hij zou wel voor het nodige budget zorgen. Tijdens de nationale persconferentie van Marktrock op 26 juni 1984 wordt al een maquette voorgesteld aan pers en publiek.


miniatuur in brons  beperkte oplage The Scabs Wim De Craene Luc Van Acker Dave Edmunds UK Time Bandits NL Jo Lemaire

Nationale persconferentie 26 juni Oude Markt: v.l.n.r. Luk Wanet Stella Artois/vzw Marktrock, Omer Hoylaerts Dienst Toerisme/feestelijkheden  Stad Leuven, interviewer Paul De Wyngaert  StuBru, Mil Vandezande en Guido Hoeven vzw Marktrock.

Het ambitieuze programma dat tijdens de nationale persconferentie van 26 juni nog gebruikt werd om de nodige budgetten binnen te halen, wordt al vlug tot realistische proporties herleid. Lokvogel Ian Dury verdwijnt en programmator Jokke Kerkhofs krijgt begin juli de bevestiging dat Style Council op 15 augustus Marktrock’ 84 zal afsluiten. Ondertussen stelt PR bureau Forman haar affiche-ontwerp voor dat unaniem goedgekeurd wordt door de vzw-leden.

En zoals het veel gebeurt in de festivalwereld, zegt ook Style Council midden juli onverwacht af. De affiche moest echter in druk gaan en er was geen headliner. In een tijd waar digitale opmaak nog verre toekomst was en bestond uit knip-en plakwerk zorgde dit voor een deadlineprobleem, zeker in volle vakantieperiode. “Gelukkig liet de eenvoudige affiche lay-out ons toe om enkele oplossingen te bedenken.” zegt Guido Hoeven.“Er werden 2000 affiches op 90x60 formaat gedrukt met een teasertekst als middenblok en 3000 stuks met het definitieve programma maar dan zonder hoofdact. Toen Dave Edmunds na spannende dagen en veel nagelbijten eindelijk toezegde werd zijn naam via zeefdruk 3000-maal ingepast in de affiche.”

Dank zij mediasponsor De Streekkrant Knack Magazine krijgt Marktrock een nationale uitstraling. De eerste Marktrockfestivalkrant ooit wordt als bijlage in de regio-edities van 8 augustus verspreid over een groot deel van Vlaanderen. De festivalkrant bevat veel advertenties maar ook duiding over het jonge festival. Gerrit Six, redacteur bij Knack schrijft een mooi hoofdartikel “Life in Leuven” en zal ook in Knack van 8 augustus aandacht besteden aan het fenomeen Marktrock “Life in Leuven: Hoe een stadsfestival gemaakt kan worden.”

Editoriaal G Six MR84.pdf

Drie dagen Marktrock ingebed in vijf dagen Leuvense Zomeranimatie, zo kan je het huwelijk tussen de Stad Leuven en de vzw Marktrock noemen. Het gezamenlijk doel: Leuven promoten en ook mooi meegenomen,  genieten van het muzikale aanbod en animatie. Zo wordt ook de eerste Barmannen- en Garçonrace georganiseerd met als winnaar Jan Wouters van de TIJL op het Hogeschoolplein. Een eerste editie met weinig deelnemers maar snel uitgroeiend tot een jaarlijkse traditie vlak voor Marktrock met een groot deelnemersveld en een gegeerde wisselbeker van sponsor Stella Artois. De Barmannenrace wordt sinds 1990 door vzw Marktrock georganiseerd tijdens Hapje-Tapje op de eerste zondag van augustus en was in 2014 al aan haar éénendertigste editie toe.  

3 dagen Marktrock  plus 2
Marktrock wordt een traditie Het Nieuwsblad 17/8/1984 Een schot in de roos met MR’84 Het Laatste Nieuws 18/19/8/1984 Overvolle Oude Markt voor Wim  De Craene, Toots Thielemans en  de Kotmadam Het Laatste Nieuws 14/8/1984 Swing en bier eregasten op eerste Stadsfestival  Het Volk 17/8/1984 Toots Thielemans op Leuvense Marktrock  Het Nieuwsblad 9/8/1984 Het Volk 16/8/1984 MR’84 Primeur in Belgische Popgebeuren Streekkrant 5/7/1984 Grote raadsels van deze tijd HUMO 20/7/1984 Leuven wil ook zijn feesten na die  In Gent en Mallemunt Het Nieuwsblad 28/6/1984 Vakantie thuis met MR’84 als topper Passe Partout 4/7/1984 Leuvense kotmadam krijgt Standbeeld  Het Volk 4/7/1984 Standbeeld Kotmadam op  Leuvense Oude Markt Het Nieuwsblad 10/8/1984 Wat een knaller ! Streekkrant Brabant 23/8/1984 Marktrock gestart te Leuven Het Nieuwsblad 13/8/1984

Oude Markt in het nieuw: horeca voor jong en oud

Het Nieuwsblad 18/7/1984

De beeldhouwer die de opdracht krijgt om de kotmadam te vereeuwigen is de uit Zonhoven afkomstige kunstenaar Fred Bellefroid. Bij de voorstelling wordt de belofte uitgesproken dat het beeld van 1,60 meter hoogte gereed zal zijn tegen de inhuldiging van de Oude Markt vlak voor de start van Marktrock ‘84.  Op 13 augustus wordt een beeld in plaaster en bronsgekleurd maar nog zonder bank voorgesteld aan de talrijke bezoekers van het festival.  In een interview met De Streekkrant vertelt Bellefroid dat hij van meet af aan carte blanche heeft gekregen. “ Ik ben begonnen met het opbouwen van een maquette. Daarna heb ik het groter gemaakt. Het is een totaal andere manier van werken en zo’n groot beeld vraagt veel meer afwerking tot in het detail. Aanvankelijk heb ik zonder model gewerkt om zoveel mogelijk vrijheid te hebben in de houding. Bij de eindfase had ik wel een model nodig voor de details, zoals de handen en de voeten.

Ik ben begonnen met mijn figuur naakt op te bouwen om de vormen correct weer te geven. Daarna heb ik de drapering er bovenop gelegd, maar zodanig dat de vorm van het lichaam er nog door komt en er als het ware bijna uitbreekt. Het aanbrengen van de drapering was geen sinecure omdat de plaaster snel droogt.Het hoofd heb ik het laatst gemaakt omdat het moet aangepast zijn aan de houding, het lichaam.De gelaatsuitdrukking is van groot belang.”

Vatna Breselow uit Leuven, in die tijd bekend als professionele mannequin,staat model voor het beeld  (foto, genomen tijdens de officiële inhuldigingvan het definitieve beeld op 16 mei 1985).Omtrent de naamgeving van het beeld was er ondertussen nogal wat controverse. René Depret suggereerde om het beeld Marraine te noemen naar Alfonsine Vermaelen, bazin van een studentencafé op de Oude Markt, die deze titel kreeg bij vroegere studentengeneraties. Mon De Goeyse conservator van het Archief en Museum van het Studentenleven pleitte voor de Kotmadam die met haar koffiekan menig student door de examens loodste. Op 16 mei 1985, eerste dag van de Leuvense Gambrinusfeesten, wordt het definitieve bronzen beeld van de Kotmadam (met koffiepot, gezeten op een ruime bank) ingehuldigd onder het goedkeurend oog van meter Maria Swerts, op dat ogenblik de oudste Leuvense kotmadam.

Big Bill, Gerty Christoffels en Omer Hoylaerts tijdens opname Boeketje Vlaanderen BRT 1985

The Scabs

Wim De

Craene

Luc Van

Acker

 Dave Edmunds

      UK

Time Bandits NL

Jo Lemaire