Home info

MARKTROCK

The Original

 1982-2006

 Leuven


  Marktrock Leuven  “ The Original “ 1982-2006   Copyright © 2015 vzw Marktrock. Alle rechten voorbehouden.  2014

Back to top

1992

Jaargang  10
       10 JAAR MARKTROCK: DE BALANS  


          Guido Hoeven  Voorzitter vzw Marktrock  juni 1992

Toen Marktrock'82 van start ging was Marktrock'92 nog een hemellichaam ver. Nu tien jaar later, lijkt het alsof Marktrock vanzelfsprekend is, en niet meer weg te denken uit Leuven. Het festival dat tussen pot en pint vorm kreeg is uitgegroeid tot een topper en trendsetter in het Belgische festivallandschap. Is deze evolutie echt zo vanzelfsprekend? Is er een succesformule? Hoe ziet de toekomst eruit?


De locatie bijvoorbeeld: een festival in een stad organiseren is al een uitdaging op zich. Bij een weidefestival jaag je het grazend vee van de wei,  je bouwt een podium, omzoomt de weide met de nodige verbruiksstands en laat het publiek voorbijschuiven langs de kassa's. Het is dus een zeer goed controleerbaar geheel. Marktrock organiseren in een stad als Leuven vraagt elk jaar opnieuw een andere aanpak. Een scenario opmaken dat meerdere jaren meegaat is een utopie. Een routineklus is het na al die jaren dus niet geworden. Zo kunnen een herinrichting van straten of pleinen, prioriteiten voor het openbaar vervoer, weerstanden bij inwoners en/of handelaars, nieuwe gemeentereglementen ervoor zorgen dat de organisatie volledig herdacht moet worden.  


De grootste verdienste van het fenomeen 'stadsfestivals' is de drempelverlaging bij het grote publiek. Het ruige "sex, drugs en Rock'n Roll" imago van de weidefestivals uit de zeventiger jaren werd zo omgebogen tot een familiebelevenis. Ouders en kinderen samen naar het festival. De ongedwongen sfeer en een programmatie met diverse muziekgenres zorgde voor een grotere toegankelijkheid en interesse voor elkaars muzikale voorliefdes. Er ontstond zelfs een nieuwe vorm van binnenlands toerisme: het festivaltoerisme. Velen houden nu rekening met Marktrock in hun vakantieplanning.


Het succes van Marktrock en de vele andere festivals kan ook verklaard worden door het feit dat het publiek meer en meer verzadigd raakt door de glitter op de buis ondanks het steeds groter wordende aanbod. Zo schreef Paul Goossens in De Morgen in een column vlak na Marktrock '87 dat de meer dan 150.000 bezoekers hiervan een signaal kunnen zijn: "Of  het echt tot een culturele opleving en een meer creatieve vrijetijdsbesteding komt, wordt één van de boeiende uitdagingen van de jaren 90".


Een festival als Marktrock is niet alleen een sociaal-cultureel maar ook een economisch gebeuren. Zo is er de gunstige invloed op toerisme en handel. De Leuvense zomer kreeg in de loop der jaren een ander uitzicht. De zwart-wit tekening die het Leuvens leventje voorstelde met het wit van de studenten en het zwart van de autochtonen heeft eindelijk kleur gekregen. Leuven leeft nu het ganse jaar door, getuige de volle terrassen en de gezellige drukte in de handelsstraten. In zijn toespraak ter gelegenheid van de opening van het Garden Court Hotel begin 1990 benadrukte de directeur welke grote invloed o.a. een organisatie als Marktrock had op de investeringsbeslissing.


Het is trouwens genoeg bewezen dat een regio of een stad via de organisatie van een cultureel evenement een uitstraling kregen op economisch gebied. Voorbeelden als Avignon, Glasgow, Bayreuth, Kassel en Gent hebben bewezen dat cultuur ook een promotiemiddel kan zijn voor handel en toerisme. Leuven heeft nooit een echte culturele uitstraling gehad, de muzikale traditie is er echter wel. Het lag daarom voor de hand dat de organisatie van een rockfestival in het midden van de stad goed ingepast kon worden bij de doelstelling van de vzw Marktrock zijnde " Leuven te promoten op toeristisch en economisch vlak ".   


Marktrock ging van start in 1982 onder een gietende regen meteen groep die zich de Snörkels noemde (what's in a name). Sindsdien heeft het in die tien jaar nog weinig geregend en zijn heel wat groepen de revue gepasseerd. Het budget dat in 1984 nog 1,7 miljoen BEF bedroeg is in 1992 gestegen tot 15 miljoen. Voor editie 1990 werd in januari van dat jaar een budget goedgekeurd van 9 miljoen. Eind mei was het al gestegen tot 11 miljoen BEF. Dit was vooral te wijten aan de strenge veiligheidseisen die werden opgelegd aan de organisatie naar aanleiding van het Heizeldrama en de invoering van het Koninklijk besluit inzake de bescherming van toeschouwers.


Daarenboven zorgde het succes van de Belgische groepen en de daaraan gekoppelde stijging van de gages ervoor dat de  budgetgroei sinds 1989 aanzienlijk versnelde. Marktrock is daarom in 1991 geëvolueerd van gratis tot "net niet gratis". Een derde van het budget wordt hiermee gefinancierd. Een derde komt van standgelden, bijdragen horeca en exclusiviteitscontracten.  Het laatste deel komt van de sponsors die in Marktrock een betrouwbare en efficiënte imagocampagne zien. Sponsoring is geen losstaande activiteit meer en heeft een belangrijke plaats verworven in de marketing mix van een bedrijf. Het vraagt van een organisatie dan ook heel wat professioneel weerwerk om een budget binnen te rijven. Dat betekent dat de organisator meer en meer zijn product moet inkleden met meetbare resultaten zoals marktonderzoeken. Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat een festival als Marktrock een grote geldstroom doet ontstaan. De plaatselijke autoriteiten in Avignon hebben berekend dat de meetbare geldstroom, gegenereerd door het festival in 1986 vijfmaal groter was dan de kosten om het te organiseren. Veel van die uitgaven komen dan nog ten goede van lokale ondernemingen.


1992: tien jaar Marktrock, de tieners die er bij waren in '82 komen nu al met hun eigen kroost naar het festival. De stimulans die Marktrock wilde zijn heeft zijn functie vervuld.  De imagebuilding is geslaagd, het visitekaartje is gecreëerd, de referentielijst hangt eraan. Leuven heeft alles in huis om een belangrijke congresstad te worden. Met haar uniek decor, haar handelscentrum en horeca, haar al aanwezige hotelinfrastructuur en haar geroemde gastvrijheid als grote troeven. En is gastvrijheid ook niet een vorm van cultuur?                          


Een stad met toeristische uitstraling is meer dan een verzameling of concentratie historische gebouwen. De toeristische industrie heeft referenties nodig, troeven, een meerwaarde om potentiële klanten de stad een menselijk gezicht te geven.Die meerwaarde, de slagroom om de taart verleidelijker te maken is de culturele uitstraling, het erfgoed uit het verleden en waarom niet de cultuuruitingen eigen aan de 20ste eeuw. Zo heeft moderne kunst een aantal steden al een vedettestatus opgeleverd in de hitparade van toeristische trekpleisters. Het Leuvens visitekaartje of de zomeranimatie gebaseerd op muziek heeft ook zijn vruchten afgeworpen.


Een jaar telt in Leuven nu ook 12 maanden. De eens zo desolate Leuvense zomer bruist van leven. Talrijke investeringen in horeca en beleidsbeslissingen i.v.m. urbanisatie zijn hiervan het bewijs. Alleen mag dat bruisend gevoel geen bittere nasmaak opleveren. De inwoners mogen niet het gevoel krijgen dat ze vertrappeld worden door een teveel aan....  Diezelfde inwoners mogen echter ook niet gaan overdrijven in hun eventuele kritiek op .… De vzw Marktrock wil niet ten eeuwigen dagen vasthouden aan een bestaande succesformule. Wij zijn de eersten om ons in te passen in een steeds evoluerende maatschappij. Veel mensen vragen zich echter nu al af wat een zomer zonder Marktrock zou zijn. Marktrock heeft naast haar toeristische uitstraling in binnen- en buitenland door de jaren heen de status van social event gekregen, een jaarlijks weerzien zoals bij de dorpskermissen van weleer waarop de hele familie uitgenodigd werd.